کافه سه میم

کافی شاپ

فیلترها

مرتب سازی :


دسته بندی:

نیمرونیمرو    

نیمرو

Fried Egg

به روز رسانی
1402/05/28
املت استیک سه میماملت استیک سه میم    

املت استیک سه میم

Omelette Steak

به روز رسانی
1402/05/25
نیمرو کلاسیک سه میمنیمرو کلاسیک سه میم    

نیمرو کلاسیک سه میم

Fried Egg Classic

به روز رسانی
1402/05/28
املت گوجه ایرانیاملت گوجه ایرانی    

املت گوجه ایرانی

Tomato Omelette

به روز رسانی
1402/05/28
املت ویژهاملت ویژه    

املت ویژه

Special Omelette

به روز رسانی
1402/05/28
صبحانه انگلیسیصبحانه انگلیسی    

صبحانه انگلیسی

English Breakfast

به روز رسانی
1402/05/28
سوسیس تخم مرغ یک نفرهسوسیس تخم مرغ یک نفره    

سوسیس تخم مرغ یک نفره

Egg Sausage (Single)

به روز رسانی
1402/04/01
سوسیس تخم مرغ دو نفرهسوسیس تخم مرغ دو نفره    

سوسیس تخم مرغ دو نفره

Egg Sausage (For Two)

به روز رسانی
1402/05/28
صبحانه آمریکاییصبحانه آمریکایی    

صبحانه آمریکایی

American Breakfast

به روز رسانی
1402/05/28
نیمرو استیک فاهیتانیمرو استیک فاهیتا    

نیمرو استیک فاهیتا

Fried Egg Fahita Steak

به روز رسانی
1402/05/28
لاته اضافهلاته اضافه    

لاته اضافه

Double Latte Café

به روز رسانی
1402/04/01
نیمرو استیکنیمرو استیک    

نیمرو استیک

Fried Egg Steak

به روز رسانی
1402/05/28
خیارشور اضافهخیارشور اضافه    

خیارشور اضافه

Double Pickled Cucumber

به روز رسانی
1402/01/08
نوشابه قوطینوشابه قوطی    

نوشابه قوطی

Pepsi

به روز رسانی
1402/05/02
عسل اضافهعسل اضافه    

عسل اضافه

Double Honey

به روز رسانی
1402/01/10
پنیر اضافهپنیر اضافه    

پنیر اضافه

Double Cheese

به روز رسانی
1402/01/10
آبمیوه اضافهآبمیوه اضافه    

آبمیوه اضافه

Double Fruit Juice

به روز رسانی
1402/01/31
چای اضافهچای اضافه    

چای اضافه

Double Tea

به روز رسانی
1402/05/25
تخم مرغ اضافهتخم مرغ اضافه    

تخم مرغ اضافه

Double Egg

به روز رسانی
1402/05/25
شیر اضافهشیر اضافه    

شیر اضافه

Double Milk

به روز رسانی
1402/01/31
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top