کافه سه میم

کافی شاپ

فیلترها

مرتب سازی :


دسته بندی:

نیمرونیمرو    

نیمرو

Fried Egg

به روز رسانی
1402/05/28
املت استیک سه میماملت استیک سه میم    

املت استیک سه میم

Omelette Steak

به روز رسانی
1402/05/25
نیمرو کلاسیک سه میمنیمرو کلاسیک سه میم    

نیمرو کلاسیک سه میم

Fried Egg Classic

به روز رسانی
1402/05/28
املت گوجه ایرانیاملت گوجه ایرانی    

املت گوجه ایرانی

Tomato Omelette

به روز رسانی
1402/05/28
املت ویژهاملت ویژه    

املت ویژه

Special Omelette

به روز رسانی
1402/05/28
شیک کیت کتشیک کیت کت    

شیک کیت کت

به روز رسانی
1402/06/08
شیک طالبیشیک طالبی    

شیک طالبی

به روز رسانی
1402/06/08
چای هلچای هل    

چای هل

به روز رسانی
1402/04/01
چای برگ لیموچای برگ لیمو    

چای برگ لیمو

به روز رسانی
1402/04/01
چای نعناچای نعنا    

چای نعنا

به روز رسانی
1402/04/01
چای عسل زنجبیلچای عسل زنجبیل    

چای عسل زنجبیل

به روز رسانی
1402/04/01
چای نعنا مراکشیچای نعنا مراکشی    

چای نعنا مراکشی

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)    

دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)

به روز رسانی
1402/04/01
شیک موز شکلاتشیک موز شکلات    

شیک موز شکلات

به روز رسانی
1402/06/08
چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)    

چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)

به روز رسانی
1402/04/01
کافه موکاکافه موکا    

کافه موکا

به روز رسانی
1402/04/01
لاته دابللاته دابل    

لاته دابل

به روز رسانی
1402/04/01
کافه لاتهکافه لاته    

کافه لاته

به روز رسانی
1402/04/01
سوسیس تخم مرغ یک نفرهسوسیس تخم مرغ یک نفره    

سوسیس تخم مرغ یک نفره

Egg Sausage (Single)

به روز رسانی
1402/04/01
سوسیس تخم مرغ دو نفرهسوسیس تخم مرغ دو نفره    

سوسیس تخم مرغ دو نفره

Egg Sausage (For Two)

به روز رسانی
1402/05/28
صبحانه انگلیسیصبحانه انگلیسی    

صبحانه انگلیسی

English Breakfast

به روز رسانی
1402/05/28
هات چاکلت کدبری (Cadbury Drinking Chocolate)هات چاکلت کدبری (Cadbury Drinking Chocolate)    

هات چاکلت کدبری (Cadbury Drinking Chocolate)

به روز رسانی
1402/04/01
شیر کاکائوشیر کاکائو    

شیر کاکائو

به روز رسانی
1402/04/03
قهوه اسپرسو دابل شات lavazzaقهوه اسپرسو دابل شات lavazza    

قهوه اسپرسو دابل شات lavazza

به روز رسانی
1402/04/04
آمریکانوآمریکانو    

آمریکانو

به روز رسانی
1402/04/04
کارامل آیس لاتهکارامل آیس لاته    

کارامل آیس لاته

به روز رسانی
1402/04/04
آیس آمریکانوآیس آمریکانو    

آیس آمریکانو

به روز رسانی
1402/04/04
قهوه اسپرسو تک شات lavazzaقهوه اسپرسو تک شات lavazza    

قهوه اسپرسو تک شات lavazza

به روز رسانی
1402/04/04
دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)    

دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش آرتیمیسدمنوش آرتیمیس    

دمنوش آرتیمیس

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش میکس بریدمنوش میکس بری    

دمنوش میکس بری

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش کاراییبدمنوش کاراییب    

دمنوش کاراییب

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش سرماخوردگیدمنوش سرماخوردگی    

دمنوش سرماخوردگی

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)    

دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)    

دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش آنیلدمنوش آنیل    

دمنوش آنیل

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش استوایی آسیاییدمنوش استوایی آسیایی    

دمنوش استوایی آسیایی

به روز رسانی
1402/04/01
صبحانه آمریکاییصبحانه آمریکایی    

صبحانه آمریکایی

American Breakfast

به روز رسانی
1402/05/28
هات چاکلت غلیظهات چاکلت غلیظ    

هات چاکلت غلیظ

به روز رسانی
1402/04/01
هات چاکلتهات چاکلت    

هات چاکلت

به روز رسانی
1402/04/01
نیمرو استیک فاهیتانیمرو استیک فاهیتا    

نیمرو استیک فاهیتا

Fried Egg Fahita Steak

به روز رسانی
1402/05/28
لاته اضافهلاته اضافه    

لاته اضافه

Double Latte Café

به روز رسانی
1402/04/01
آفوگاتوآفوگاتو    

آفوگاتو

به روز رسانی
1402/04/01
نیمرو استیکنیمرو استیک    

نیمرو استیک

Fried Egg Steak

به روز رسانی
1402/05/28
اسپرسو تک شات Hausbrantاسپرسو تک شات Hausbrant    

اسپرسو تک شات Hausbrant

به روز رسانی
1402/04/01
اسپرسو دابل شات Hausbrantاسپرسو دابل شات Hausbrant    

اسپرسو دابل شات Hausbrant

به روز رسانی
1402/04/01
شیک بادام زمینی اسپرسوشیک بادام زمینی اسپرسو    

شیک بادام زمینی اسپرسو

به روز رسانی
1402/06/08
شیک انبهشیک انبه    

شیک انبه

به روز رسانی
1402/06/08
دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)    

دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)    

دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش زعفران خالصدمنوش زعفران خالص    

دمنوش زعفران خالص

به روز رسانی
1402/04/01
چای ماسالاچای ماسالا    

چای ماسالا

به روز رسانی
1402/04/01
چای ترشچای ترش    

چای ترش

به روز رسانی
1402/04/01
چای دارچینچای دارچین    

چای دارچین

به روز رسانی
1402/04/01
چای زعفرانچای زعفران    

چای زعفران

به روز رسانی
1402/04/01
چای گل محمدیچای گل محمدی    

چای گل محمدی

به روز رسانی
1402/04/01
چای زنجبیلچای زنجبیل    

چای زنجبیل

به روز رسانی
1402/04/01
شربت به لیموشربت به لیمو    

شربت به لیمو

به روز رسانی
1402/04/01
شربت گلاب زعفرانشربت گلاب زعفران    

شربت گلاب زعفران

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)    

دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)

به روز رسانی
1402/04/01
آب معدنی بزرگآب معدنی بزرگ    

آب معدنی بزرگ

به روز رسانی
-----
آب معدنی کوچکآب معدنی کوچک    

آب معدنی کوچک

به روز رسانی
1402/01/31
موریچیووموریچیوو    

موریچیوو

به روز رسانی
1402/04/01
نوشابه قوطینوشابه قوطی    

نوشابه قوطی

Pepsi

به روز رسانی
1402/05/02
خیارشور اضافهخیارشور اضافه    

خیارشور اضافه

Double Pickled Cucumber

به روز رسانی
1402/01/08
شربت مخصوص سه میمشربت مخصوص سه میم    

شربت مخصوص سه میم

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش مخصوص سه میم (رویا)دمنوش مخصوص سه میم (رویا)    

دمنوش مخصوص سه میم (رویا)

به روز رسانی
1402/04/01
آیس موکاآیس موکا    

آیس موکا

به روز رسانی
1402/04/01
کاپوچینوکاپوچینو    

کاپوچینو

به روز رسانی
1402/04/04
پنیر اضافهپنیر اضافه    

پنیر اضافه

Double Cheese

به روز رسانی
1402/01/10
عسل اضافهعسل اضافه    

عسل اضافه

Double Honey

به روز رسانی
1402/01/10
چیز کیکچیز کیک    

چیز کیک

به روز رسانی
1402/07/03
نوشابه قوطینوشابه قوطی    

نوشابه قوطی

به روز رسانی
1402/05/02
سودا لیمویی کوچک (نیم لیتری)سودا لیمویی کوچک (نیم لیتری)    

سودا لیمویی کوچک (نیم لیتری)

به روز رسانی
1402/05/02
تست استیک ویژه سه میمتست استیک ویژه سه میم    

تست استیک ویژه سه میم

به روز رسانی
1402/06/08
کورتادوکورتادو    

کورتادو

به روز رسانی
1402/04/01
آب انبه طبیعیآب انبه طبیعی    

آب انبه طبیعی

به روز رسانی
1402/06/08
اسموتی توت فرنگی و موزاسموتی توت فرنگی و موز    

اسموتی توت فرنگی و موز

به روز رسانی
1402/06/08
لیموناد انبهلیموناد انبه    

لیموناد انبه

به روز رسانی
1402/06/08
تخم مرغ اضافهتخم مرغ اضافه    

تخم مرغ اضافه

Double Egg

به روز رسانی
1402/05/25
کیک خامه ایکیک خامه ای    

کیک خامه ای

به روز رسانی
1402/07/03
چای اضافهچای اضافه    

چای اضافه

Double Tea

به روز رسانی
1402/05/25
آبمیوه اضافهآبمیوه اضافه    

آبمیوه اضافه

Double Fruit Juice

به روز رسانی
1402/01/31
لیموناد توت فرنگیلیموناد توت فرنگی    

لیموناد توت فرنگی

به روز رسانی
1402/06/08
شربت ویژه سه میمشربت ویژه سه میم    

شربت ویژه سه میم

به روز رسانی
1402/04/01
قهوه فرانسهقهوه فرانسه    

قهوه فرانسه

به روز رسانی
1402/04/03
شیر اضافهشیر اضافه    

شیر اضافه

Double Milk

به روز رسانی
1402/01/31
قهوه وی 60قهوه وی 60    

قهوه وی 60

به روز رسانی
1402/04/01
قهوه ترک مهمت افندیقهوه ترک مهمت افندی    

قهوه ترک مهمت افندی

به روز رسانی
1402/04/01
فلت وایتفلت وایت    

فلت وایت

به روز رسانی
1402/04/01
شیر نسکافه همراه شیر/ میتشیر نسکافه همراه شیر/ میت    

شیر نسکافه همراه شیر/ میت

به روز رسانی
1402/04/01
اسپرسو ماکیاتواسپرسو ماکیاتو    

اسپرسو ماکیاتو

به روز رسانی
1402/04/04
لانگ بلکلانگ بلک    

لانگ بلک

به روز رسانی
1402/04/04
شربت نسترن و بیدمشکشربت نسترن و بیدمشک    

شربت نسترن و بیدمشک

به روز رسانی
1402/04/01
شربت شاترهشربت شاتره    

شربت شاتره

به روز رسانی
1402/04/01
شربت کاسنیشربت کاسنی    

شربت کاسنی

به روز رسانی
1402/04/01
شربت بهارنارنجشربت بهارنارنج    

شربت بهارنارنج

به روز رسانی
1402/04/01
شربت گلابشربت گلاب    

شربت گلاب

به روز رسانی
1402/04/01
شربت خیار سکنجبینشربت خیار سکنجبین    

شربت خیار سکنجبین

به روز رسانی
1402/04/01
لیمونادلیموناد    

لیموناد

به روز رسانی
1402/04/01
مارگاریتامارگاریتا    

مارگاریتا

به روز رسانی
1402/04/01
موهیتوموهیتو    

موهیتو

به روز رسانی
1402/04/01
آب طالبیآب طالبی    

آب طالبی

به روز رسانی
1402/04/01
چای دستساز ایرانی اعلاءچای دستساز ایرانی اعلاء    

چای دستساز ایرانی اعلاء

به روز رسانی
1402/04/01
چای بهار نارنجچای بهار نارنج    

چای بهار نارنج

به روز رسانی
1402/04/01
چای سفیدچای سفید    

چای سفید

به روز رسانی
1402/04/01
چای کوهیچای کوهی    

چای کوهی

به روز رسانی
1402/04/01
چای مروارید (اژدها)چای مروارید (اژدها)    

چای مروارید (اژدها)

به روز رسانی
1402/04/01
چای پوئرچای پوئر    

چای پوئر

به روز رسانی
1402/04/01
چای بلومینگ سرویس دو نفرهچای بلومینگ سرویس دو نفره    

چای بلومینگ سرویس دو نفره

به روز رسانی
1402/04/01
چای اولانگچای اولانگ    

چای اولانگ

به روز رسانی
1402/04/01
چای سبز ایرانیچای سبز ایرانی    

چای سبز ایرانی

به روز رسانی
1402/04/01
چای ماچاچای ماچا    

چای ماچا

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش گل گاو زباندمنوش گل گاو زبان    

دمنوش گل گاو زبان

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش بابونهدمنوش بابونه    

دمنوش بابونه

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش آویشندمنوش آویشن    

دمنوش آویشن

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش به لیمودمنوش به لیمو    

دمنوش به لیمو

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش اسطوخودوسدمنوش اسطوخودوس    

دمنوش اسطوخودوس

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیبدمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیب    

دمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیب

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش نعنادمنوش نعنا    

دمنوش نعنا

به روز رسانی
1402/04/01
دمنوش هفت گیاهدمنوش هفت گیاه    

دمنوش هفت گیاه

به روز رسانی
1402/04/01
اسموتی توت فرنگی و انبهاسموتی توت فرنگی و انبه    

اسموتی توت فرنگی و انبه

به روز رسانی
1402/06/08
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
1402/04/01
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
1401/12/04
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
1401/12/04
شیک شکلاتیشیک شکلاتی    

شیک شکلاتی

به روز رسانی
1402/06/08
شیک توت فرنگیشیک توت فرنگی    

شیک توت فرنگی

به روز رسانی
1402/06/08
شیک بادام زمینیشیک بادام زمینی    

شیک بادام زمینی

به روز رسانی
1402/06/08
شیک موزشیک موز    

شیک موز

به روز رسانی
1402/06/08
شیک نسکافهشیک نسکافه    

شیک نسکافه

به روز رسانی
1402/06/08
شیک اسپرسوشیک اسپرسو    

شیک اسپرسو

به روز رسانی
1402/06/08
شیک OREOشیک OREO    

شیک OREO

به روز رسانی
1402/06/08
شیک نوتلاشیک نوتلا    

شیک نوتلا

به روز رسانی
1402/06/08
شربت آبلیموشربت آبلیمو    

شربت آبلیمو

به روز رسانی
1402/04/01
اسپرسو تک شات Lavazzaاسپرسو تک شات Lavazza    

اسپرسو تک شات Lavazza

به روز رسانی
1402/04/01
اسپرسو دابل شات Lavazzaاسپرسو دابل شات Lavazza    

اسپرسو دابل شات Lavazza

به روز رسانی
1402/04/01
کمکسکمکس    

کمکس

به روز رسانی
1402/04/01
بیف استراگانفبیف استراگانف    

بیف استراگانف

به روز رسانی
1402/06/08
اسپرسو تک شات illyاسپرسو تک شات illy    

اسپرسو تک شات illy

به روز رسانی
1402/04/01
اسپرسو دابل شات illyاسپرسو دابل شات illy    

اسپرسو دابل شات illy

به روز رسانی
1402/04/01
کارامل ماکیاتوکارامل ماکیاتو    

کارامل ماکیاتو

به روز رسانی
1402/04/01
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top