کافه سه میم

کافی شاپ

فیلترها

مرتب سازی :


دسته بندی:

نیمرو کلاسیک سه میمنیمرو کلاسیک سه میم    

نیمرو کلاسیک سه میم

به روز رسانی
1401/09/05
صبحانه انگلیسی 2صبحانه انگلیسی 2    

صبحانه انگلیسی 2

به روز رسانی
1401/09/05
دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)    

دمنوش مخصوص سه میم (ملودی شبانه)

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش آرتیمیسدمنوش آرتیمیس    

دمنوش آرتیمیس

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش میکس بریدمنوش میکس بری    

دمنوش میکس بری

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش کاراییبدمنوش کاراییب    

دمنوش کاراییب

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش سرماخوردگیدمنوش سرماخوردگی    

دمنوش سرماخوردگی

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)    

دمنوش مخصوص سه میم (ققنوس)

به روز رسانی
1401/06/14
سرویس اضافهسرویس اضافه    

سرویس اضافه

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)    

دمنوش مخصوص سه میم (روزبه)

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش آنیلدمنوش آنیل    

دمنوش آنیل

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش استوایی آسیاییدمنوش استوایی آسیایی    

دمنوش استوایی آسیایی

به روز رسانی
1401/06/14
اسپرسو تک شات لندن کلاک کافیاسپرسو تک شات لندن کلاک کافی    

اسپرسو تک شات لندن کلاک کافی

به روز رسانی
-----
سوسیس تخم مرغ یک نفرهسوسیس تخم مرغ یک نفره    

سوسیس تخم مرغ یک نفره

به روز رسانی
-----
سوسیس تخم مرغ دو نفرهسوسیس تخم مرغ دو نفره    

سوسیس تخم مرغ دو نفره

به روز رسانی
1401/09/05
شیک موز شکلاتشیک موز شکلات    

شیک موز شکلات

به روز رسانی
-----
چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)    

چای عسل،زنجبیل،لیمو (چای روسی)

به روز رسانی
1401/06/15
ساندویچ تست تخم مرغ و بیکنساندویچ تست تخم مرغ و بیکن    

ساندویچ تست تخم مرغ و بیکن

به روز رسانی
1401/08/10
سینی شماره پنج (2 نفره)سینی شماره پنج (2 نفره)    

سینی شماره پنج (2 نفره)

به روز رسانی
1401/09/05
صبحانه انگلیسیصبحانه انگلیسی    

صبحانه انگلیسی

به روز رسانی
1401/09/05
آیس آمریکانوآیس آمریکانو    

آیس آمریکانو

به روز رسانی
-----
قهوه اسپرسو تک شات lavazzaقهوه اسپرسو تک شات lavazza    

قهوه اسپرسو تک شات lavazza

به روز رسانی
-----
چای هلچای هل    

چای هل

به روز رسانی
1401/06/14
چای برگ لیموچای برگ لیمو    

چای برگ لیمو

به روز رسانی
1401/06/14
چای نعناچای نعنا    

چای نعنا

به روز رسانی
1401/06/14
چای بادرنجبویهچای بادرنجبویه    

چای بادرنجبویه

به روز رسانی
1401/06/14
چای عسل زنجبیلچای عسل زنجبیل    

چای عسل زنجبیل

به روز رسانی
1401/06/14
چای نعنا مراکشیچای نعنا مراکشی    

چای نعنا مراکشی

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)    

دمنوش مخصوص سه میم (شه نوش)

به روز رسانی
1401/06/14
قهوه اسپرسو دابل شات lavazzaقهوه اسپرسو دابل شات lavazza    

قهوه اسپرسو دابل شات lavazza

به روز رسانی
-----
املت گوجه ایرانیاملت گوجه ایرانی    

املت گوجه ایرانی

به روز رسانی
-----
نیمرونیمرو    

نیمرو

به روز رسانی
-----
املت قارچ و دلمهاملت قارچ و دلمه    

املت قارچ و دلمه

به روز رسانی
1401/08/10
املت پپرونی با پنیر گودااملت پپرونی با پنیر گودا    

املت پپرونی با پنیر گودا

به روز رسانی
1401/07/27
املت ویژهاملت ویژه    

املت ویژه

به روز رسانی
-----
سینی شماره سه (2 نفره)سینی شماره سه (2 نفره)    

سینی شماره سه (2 نفره)

به روز رسانی
1401/09/05
آیس لاتهآیس لاته    

آیس لاته

به روز رسانی
-----
شیر کاکائوشیر کاکائو    

شیر کاکائو

به روز رسانی
-----
شیک کیت کتشیک کیت کت    

شیک کیت کت

به روز رسانی
-----
شیک طالبیشیک طالبی    

شیک طالبی

به روز رسانی
1401/06/17
آمریکانوآمریکانو    

آمریکانو

به روز رسانی
-----
کافه موکاکافه موکا    

کافه موکا

به روز رسانی
-----
لاته دابللاته دابل    

لاته دابل

به روز رسانی
-----
کافه لاتهکافه لاته    

کافه لاته

به روز رسانی
-----
هات چاکلت غلیظهات چاکلت غلیظ    

هات چاکلت غلیظ

به روز رسانی
-----
هات چاکلتهات چاکلت    

هات چاکلت

به روز رسانی
-----
سینی شماره دو (2 نفره)سینی شماره دو (2 نفره)    

سینی شماره دو (2 نفره)

به روز رسانی
1401/09/05
تست کره شور به همراه لاتهتست کره شور به همراه لاته    

تست کره شور به همراه لاته

به روز رسانی
1401/07/28
اسپرسو تک شات نسکافه سلزیوناسپرسو تک شات نسکافه سلزیون    

اسپرسو تک شات نسکافه سلزیون

به روز رسانی
-----
سینی شماره چهار (3 نفره)سینی شماره چهار (3 نفره)    

سینی شماره چهار (3 نفره)

به روز رسانی
-----
دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)    

دمنوش مخصوص سه میم (مخصوص)

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)    

دمنوش مخصوص سه میم (آفرینش)

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش زعفران خالصدمنوش زعفران خالص    

دمنوش زعفران خالص

به روز رسانی
1401/06/14
چای ماسالاچای ماسالا    

چای ماسالا

به روز رسانی
1401/06/14
چای ترشچای ترش    

چای ترش

به روز رسانی
1401/06/14
چای دارچینچای دارچین    

چای دارچین

به روز رسانی
1401/06/15
چای زعفرانچای زعفران    

چای زعفران

به روز رسانی
1401/06/14
چای گل محمدیچای گل محمدی    

چای گل محمدی

به روز رسانی
1401/06/14
چای زنجبیلچای زنجبیل    

چای زنجبیل

به روز رسانی
1401/06/14
سالاد سزار با مرغ دودیسالاد سزار با مرغ دودی    

سالاد سزار با مرغ دودی

به روز رسانی
1401/06/14
وایت چاکلتوایت چاکلت    

وایت چاکلت

به روز رسانی
-----
کاپوچینوکاپوچینو    

کاپوچینو

به روز رسانی
-----
آفوگاتوآفوگاتو    

آفوگاتو

به روز رسانی
-----
آیس موکاآیس موکا    

آیس موکا

به روز رسانی
-----
املت قارچ و اسفناجاملت قارچ و اسفناج    

املت قارچ و اسفناج

به روز رسانی
-----
نیمرو استیک فاهیتانیمرو استیک فاهیتا    

نیمرو استیک فاهیتا

به روز رسانی
1401/09/05
لاته اضافهلاته اضافه    

لاته اضافه

به روز رسانی
1401/06/16
نیمرو استیکنیمرو استیک    

نیمرو استیک

به روز رسانی
1401/09/05
نسکافه  Davidoffنسکافه  Davidoff    

نسکافه Davidoff

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Goppion جامائیکااسپرسو تک شات Goppion جامائیکا    

اسپرسو تک شات Goppion جامائیکا

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Goppion ایتالیااسپرسو تک شات Goppion ایتالیا    

اسپرسو تک شات Goppion ایتالیا

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات Goppion ایتالیااسپرسو دابل شات Goppion ایتالیا    

اسپرسو دابل شات Goppion ایتالیا

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Hausbrantاسپرسو تک شات Hausbrant    

اسپرسو تک شات Hausbrant

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات Hausbrantاسپرسو دابل شات Hausbrant    

اسپرسو دابل شات Hausbrant

به روز رسانی
-----
شربت به لیموشربت به لیمو    

شربت به لیمو

به روز رسانی
-----
شربت گلاب زعفرانشربت گلاب زعفران    

شربت گلاب زعفران

به روز رسانی
-----
شیک بادام زمینی اسپرسوشیک بادام زمینی اسپرسو    

شیک بادام زمینی اسپرسو

به روز رسانی
1401/06/16
شیک سیب-دارچین-کاراملشیک سیب-دارچین-کارامل    

شیک سیب-دارچین-کارامل

به روز رسانی
1401/06/16
شیک انبهشیک انبه    

شیک انبه

به روز رسانی
1401/06/16
اسپرسو دابل شات نسکافه Nescafeاسپرسو دابل شات نسکافه Nescafe    

اسپرسو دابل شات نسکافه Nescafe

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات نسکافه Nescafeاسپرسو تک شات نسکافه Nescafe    

اسپرسو تک شات نسکافه Nescafe

به روز رسانی
-----
دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)    

دمنوش مخصوص سه میم (آرامبخش)

به روز رسانی
1401/06/14
آب معدنی کوچکآب معدنی کوچک    

آب معدنی کوچک

به روز رسانی
-----
نوشابه قوطینوشابه قوطی    

نوشابه قوطی

به روز رسانی
1401/09/05
خیارشور اضافهخیارشور اضافه    

خیارشور اضافه

به روز رسانی
-----
شربت مخصوص سه میمشربت مخصوص سه میم    

شربت مخصوص سه میم

به روز رسانی
-----
دمنوش مخصوص سه میم (رویا)دمنوش مخصوص سه میم (رویا)    

دمنوش مخصوص سه میم (رویا)

به روز رسانی
1401/06/14
آب معدنی بزرگآب معدنی بزرگ    

آب معدنی بزرگ

به روز رسانی
-----
دمنوش بادرنجبویهدمنوش بادرنجبویه    

دمنوش بادرنجبویه

به روز رسانی
1401/06/14
موریچیووموریچیوو    

موریچیوو

به روز رسانی
-----
پنیر اضافهپنیر اضافه    

پنیر اضافه

به روز رسانی
-----
عسل اضافهعسل اضافه    

عسل اضافه

به روز رسانی
-----
تست کره شور به همراه لاتهتست کره شور به همراه لاته    

تست کره شور به همراه لاته

به روز رسانی
1401/06/14
تست مرغ دودی سه میمتست مرغ دودی سه میم    

تست مرغ دودی سه میم

به روز رسانی
1401/08/23
تست مرغ سه میمتست مرغ سه میم    

تست مرغ سه میم

به روز رسانی
1401/08/23
تست استیک ویژه سه میمتست استیک ویژه سه میم    

تست استیک ویژه سه میم

به روز رسانی
1401/08/23
شیک معجونشیک معجون    

شیک معجون

به روز رسانی
1401/06/16
کورتادوکورتادو    

کورتادو

به روز رسانی
-----
نوشابه قوطینوشابه قوطی    

نوشابه قوطی

به روز رسانی
-----
سودا لیمویی کوچکسودا لیمویی کوچک    

سودا لیمویی کوچک

به روز رسانی
-----
تست مخصوص گوشت سه میمتست مخصوص گوشت سه میم    

تست مخصوص گوشت سه میم

به روز رسانی
1401/08/23
پاستا آلفردو مرغپاستا آلفردو مرغ    

پاستا آلفردو مرغ

به روز رسانی
1401/08/23
اسموتی سیب و موزاسموتی سیب و موز    

اسموتی سیب و موز

به روز رسانی
1401/06/15
اسموتی توت فرنگی و سیباسموتی توت فرنگی و سیب    

اسموتی توت فرنگی و سیب

به روز رسانی
1401/06/16
اسموتی توت فرنگی و موزاسموتی توت فرنگی و موز    

اسموتی توت فرنگی و موز

به روز رسانی
1401/06/16
لیموناد انبهلیموناد انبه    

لیموناد انبه

به روز رسانی
1401/06/16
آبمیوه اضافهآبمیوه اضافه    

آبمیوه اضافه

به روز رسانی
-----
تخم مرغ اضافهتخم مرغ اضافه    

تخم مرغ اضافه

به روز رسانی
-----
شیر اضافه برای قهوهشیر اضافه برای قهوه    

شیر اضافه برای قهوه

به روز رسانی
-----
چای اضافهچای اضافه    

چای اضافه

به روز رسانی
-----
شیر اضافه برای قهوهشیر اضافه برای قهوه    

شیر اضافه برای قهوه

به روز رسانی
-----
شیر اضافه برای قهوهشیر اضافه برای قهوه    

شیر اضافه برای قهوه

به روز رسانی
-----
لیموناد توت فرنگیلیموناد توت فرنگی    

لیموناد توت فرنگی

به روز رسانی
1401/06/16
شربت ویژه سه میمشربت ویژه سه میم    

شربت ویژه سه میم

به روز رسانی
-----
آب هندوانهآب هندوانه    

آب هندوانه

به روز رسانی
1401/06/15
شیر اضافهشیر اضافه    

شیر اضافه

به روز رسانی
-----
بیف استراگانفبیف استراگانف    

بیف استراگانف

به روز رسانی
1401/08/23
چیکن استراگانفچیکن استراگانف    

چیکن استراگانف

به روز رسانی
1401/08/23
کمکسکمکس    

کمکس

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات illyاسپرسو تک شات illy    

اسپرسو تک شات illy

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات illyاسپرسو دابل شات illy    

اسپرسو دابل شات illy

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Dallmayrاسپرسو تک شات Dallmayr    

اسپرسو تک شات Dallmayr

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات Dallmayerاسپرسو دابل شات Dallmayer    

اسپرسو دابل شات Dallmayer

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Starbucksاسپرسو تک شات Starbucks    

اسپرسو تک شات Starbucks

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات Starbucksاسپرسو دابل شات Starbucks    

اسپرسو دابل شات Starbucks

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات EIGHT oclockاسپرسو تک شات EIGHT oclock    

اسپرسو تک شات EIGHT oclock

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات EIGHT oclockاسپرسو دابل شات EIGHT oclock    

اسپرسو دابل شات EIGHT oclock

به روز رسانی
-----
اسپرسو تک شات Lavazzaاسپرسو تک شات Lavazza    

اسپرسو تک شات Lavazza

به روز رسانی
-----
اسپرسو دابل شات Lavazzaاسپرسو دابل شات Lavazza    

اسپرسو دابل شات Lavazza

به روز رسانی
-----
شیر نسکافه همراه شیر/ میتشیر نسکافه همراه شیر/ میت    

شیر نسکافه همراه شیر/ میت

به روز رسانی
-----
اسپرسو ماکیاتواسپرسو ماکیاتو    

اسپرسو ماکیاتو

به روز رسانی
-----
فلت وایتفلت وایت    

فلت وایت

به روز رسانی
-----
لانگ بلکلانگ بلک    

لانگ بلک

به روز رسانی
-----
لاته ترکلاته ترک    

لاته ترک

به روز رسانی
-----
شربت نسترن و بیدمشکشربت نسترن و بیدمشک    

شربت نسترن و بیدمشک

به روز رسانی
-----
شربت شاترهشربت شاتره    

شربت شاتره

به روز رسانی
-----
شربت نعناشربت نعنا    

شربت نعنا

به روز رسانی
-----
شربت کاسنیشربت کاسنی    

شربت کاسنی

به روز رسانی
-----
شربت بهارنارنجشربت بهارنارنج    

شربت بهارنارنج

به روز رسانی
-----
شربت گلابشربت گلاب    

شربت گلاب

به روز رسانی
-----
شربت خیار سکنجبینشربت خیار سکنجبین    

شربت خیار سکنجبین

به روز رسانی
-----
لیمونادلیموناد    

لیموناد

به روز رسانی
1401/06/15
مارگاریتامارگاریتا    

مارگاریتا

به روز رسانی
1401/06/15
موهیتوموهیتو    

موهیتو

به روز رسانی
1401/06/15
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
-----
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
-----
کارامل و انواع سیروپکارامل و انواع سیروپ    

کارامل و انواع سیروپ

به روز رسانی
-----
شیک شکلاتیشیک شکلاتی    

شیک شکلاتی

به روز رسانی
1401/06/16
شیک توت فرنگیشیک توت فرنگی    

شیک توت فرنگی

به روز رسانی
1401/06/16
شیک بادام زمینیشیک بادام زمینی    

شیک بادام زمینی

به روز رسانی
1401/06/16
شیک موزشیک موز    

شیک موز

به روز رسانی
1401/06/16
شیک نسکافهشیک نسکافه    

شیک نسکافه

به روز رسانی
-----
شیک اسپرسوشیک اسپرسو    

شیک اسپرسو

به روز رسانی
-----
شیک OREOشیک OREO    

شیک OREO

به روز رسانی
-----
شیک نوتلاشیک نوتلا    

شیک نوتلا

به روز رسانی
1401/06/16
شربت آبلیموشربت آبلیمو    

شربت آبلیمو

به روز رسانی
-----
قهوه وی 60قهوه وی 60    

قهوه وی 60

به روز رسانی
-----
تست مرغ سه میم (یک نفره)تست مرغ سه میم (یک نفره)    

تست مرغ سه میم (یک نفره)

به روز رسانی
1401/08/23
تست مخصوص گوشت سه میم (یک نفره)تست مخصوص گوشت سه میم (یک نفره)    

تست مخصوص گوشت سه میم (یک نفره)

به روز رسانی
1401/08/23
تست استیک ویژه سه میم (یک نفره)تست استیک ویژه سه میم (یک نفره)    

تست استیک ویژه سه میم (یک نفره)

به روز رسانی
1401/08/23
آب طالبیآب طالبی    

آب طالبی

به روز رسانی
1401/06/17
لاته ماکیاتولاته ماکیاتو    

لاته ماکیاتو

به روز رسانی
-----
قهوه ترک مهمت افندیقهوه ترک مهمت افندی    

قهوه ترک مهمت افندی

به روز رسانی
-----
قهوه عربی( دله) سرویس یک نفرهقهوه عربی( دله) سرویس یک نفره    

قهوه عربی( دله) سرویس یک نفره

به روز رسانی
-----
سایفونسایفون    

سایفون

به روز رسانی
-----
قهوه فرانسهقهوه فرانسه    

قهوه فرانسه

به روز رسانی
-----
چای دستساز ایرانی اعلاءچای دستساز ایرانی اعلاء    

چای دستساز ایرانی اعلاء

به روز رسانی
1401/06/14
چای سیلانچای سیلان    

چای سیلان

به روز رسانی
1401/06/14
چای بهار نارنجچای بهار نارنج    

چای بهار نارنج

به روز رسانی
1401/06/14
چای سفیدچای سفید    

چای سفید

به روز رسانی
1401/06/14
چای کوهیچای کوهی    

چای کوهی

به روز رسانی
1401/06/14
چای مروارید (اژدها)چای مروارید (اژدها)    

چای مروارید (اژدها)

به روز رسانی
1401/06/14
چای پوئرچای پوئر    

چای پوئر

به روز رسانی
1401/06/14
چای بلومینگ سرویس دو نفرهچای بلومینگ سرویس دو نفره    

چای بلومینگ سرویس دو نفره

به روز رسانی
1401/06/14
چای اولانگچای اولانگ    

چای اولانگ

به روز رسانی
1401/06/14
چای سبز ایرانیچای سبز ایرانی    

چای سبز ایرانی

به روز رسانی
1401/06/14
چای ماچاچای ماچا    

چای ماچا

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش گل گاو زباندمنوش گل گاو زبان    

دمنوش گل گاو زبان

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش بابونهدمنوش بابونه    

دمنوش بابونه

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش آویشندمنوش آویشن    

دمنوش آویشن

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش به لیمودمنوش به لیمو    

دمنوش به لیمو

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش اسطوخودوسدمنوش اسطوخودوس    

دمنوش اسطوخودوس

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیبدمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیب    

دمنوش گل گاو زبان و سنبل الطیب

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش نعنادمنوش نعنا    

دمنوش نعنا

به روز رسانی
1401/06/14
دمنوش هفت گیاهدمنوش هفت گیاه    

دمنوش هفت گیاه

به روز رسانی
1401/06/14
اسموتی توت فرنگی و انبهاسموتی توت فرنگی و انبه    

اسموتی توت فرنگی و انبه

به روز رسانی
1401/06/16
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top